Na co przeznaczamy Twój 1% ?

– zbieramy środki na zakup środków do charakteryzacji obrażeń, aby móc szkolić jeszcze więcej osób i jeszcze bardziej efektywnie oraz realistycznie
– wymiany wymaga wiele elementów naszego umundurowania, które przez lata pracy się zużyły

Kwota, której potrzebujemy to 5000zł, a 1% do 1% to już 2% 🙂

1procent

Jak to zrobić?

W formularzach PIT kolejne pola, które wypełniają podatnicy są ponumerowane. Podstawą do wyliczenia kwoty 1% podatku dla OPP jest pole (odpowiednio w każdym rodzaju druku):

– PIT – 28 poz. 109,

– PIT – 36 poz. 188,

– PIT – 36L poz. 55,

– PIT – 37 poz. 120,

– PIT – 38 poz. 35.

 

Podana tam wartość to podatek należny. To właśnie 1% z tej kwoty zostanie nam przekazany. 1/100 tejże wartości wpisujemy na druku:

 

– PIT – 28 w poz. 131,

– PIT – 36 w poz. 307,

– PIT – 36L w poz. 107,

– PIT – 37 w poz. 126,

– PIT – 38 w poz. 60.

W deklaracji podatkowej związanej z mechanizmem przekazywania 1 % podatku należnego na rzecz OPP należy wypełnić dwie części.

W części WNIOSEK O PRZEKAZNIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy odpowiednio:
NR KRS: 0000268190 .

CEL SZCZEGÓŁOWY: Hufiec Toruń – HKRT
Są to informacje niezbędne do identyfikacji organizacji i gwarantuje, że środki trafią bezpośrednio dla toruńskich harcerzy.

W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, zaznaczając kwadrat, podatnik może podać swoje dane kontaktowe i wyrazić zgodę na przekazanie OPP informacji kontaktowych podanych w tej części.