Zapraszamy do zapoznania z niżej przedstawionymi możliwościami współpracy z nami:

  • pokazy ratownictwa
  • atrakcje dla uczestników imprez masowych i festynów
  • podnoszenie bezpieczeństwa imprez masowych (punkty i patrole pierwszej pomocy)
  • zajęcia terenowe na poligonie ratowniczym
  • pokaz ratownictwa drogowego – symulowany wypadek komunikacyjny
  • warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci ze szkół i przedszkoli
  • kursy pierwszej pomocy dla młodzieży
  • zajęcia dla nauczycieli,  opiekunów i wychowawców
  • kursy pierwszej pomocy dla harcerzy