Czym są TMR?

Są to manewry ratownicze, prowadzone w wyjątkowych warunkach toruńskich lasów i fortyfikacji, w czasie których uczestnicy spotkają się z koniecznością działania w symulacjach maksymalnie zbliżonych do realnych zdarzeń, z precyzyjną charakteryzacją i realną fabułą zdarzenia.  Na zawodników czeka 10 ocenianych zadań, oraz warsztatowe wymagające koordynacji działań i współpracy wypadek mnogi i masowy, z udziałem dzieci i dorosłych. Jako element integracyjny ratownicy wezmą udział w grze podobnej do paintball i z laserowymi karabinami i będą poznawać ratownictwo pola walki, spróbują swoich sił w technikach wysokościowych, a chętni będą mogli wybrać się na terenowe poznawanie opuszczonych i zniszczonych pruskich fortów.

Same manewry są otwartymi pokazami ratownictwa dla lokalnej społeczności, dla której przygotowane są atrakcje związane z historią toruńskich fortyfikacji, rekonstrukcją historyczną, a przede wszystkim otwartymi szkoleniami z pierwszej pomocy i pokazami sprzętu ratowniczego. Celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ratownictwem, historią Torunia,  aktywnym spędzaniem czasu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności udzielania  pierwszej pomocy .

Część otwarta TMR to festyn dla dzieci i dorosłych, podczas którego, będą oni mogli zapoznać się z ambulansem na podwoziu terenowym, wozem strażackim, wziąć udział w warsztatach z resuscytacji i opatrywania ran. Dla najmłodszych przewidujemy oswojenie ze sprzętem ratowniczym, naukę oceny parametrów życiowych i wzywania pomocy pod numerem 112 i możliwość ukończenia godzinnego kursu pierwszej pomocy. Na terenie festynu będzie można zobaczyć jeszcze atrakcyjne pokazy ratownicze oraz zapisać się i wziąć udział w zwiedzaniu fortu z przewodnikiem, gdzie można będzie poznać historię toruńskich fortyfikacji, zobaczyć rekonstrukcję pruskiej Sali Operacyjnej i wykonywanej w niej operacji, oraz zwiedzić mroczne podziemia fortu.

Dla kogo są TMR?

TMR są kierowane do ratowników działających w jednostkach wolontariackich realizujących zadania na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do zainteresowanych doskonaleniem umiejętności pracowników służb zawodowych.  (Ratowników Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,  Ratowników pracujących w Straży Miejskiej, Policji)

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w strukturach  Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Grup Poszukiwawczo Ratowniczych,  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Grup Ratownictwa PCK, Harcerskich Klubów i Grup Ratowniczych, Ochotniczych Grup Ratowniczych, i wszelkich  innych stowarzyszeń.

 

Część otwarta przygotowana jest w szczególności dla mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i wszystkich miejscowości naszego województwa.

Dlaczego organizujemy TMR?

Manewry składają się z trzech części:

Zawody w ratownictwie – dla tych co chcą się sprawdzić …

Manewry i warsztaty ratownicze – dla tych co chcą się doskonalić…

Festyn z pierwszą pomocą – dla tych co dopiero chcą ja poznać…

A poniższa misja nadaje sens naszej inicjatywie i odzwierciedla włożoną w to pasję.

Bo ta wiedza warta jest życie, a jeśli robisz coś dobrze, zrób to jeszcze  lepiej.

 

Dlaczego TMR są wyjątkowe?

Ponieważ realizujemy je w unikalnym otoczeniu toruńskich zabytkowych fortyfikacji, wraz z dodatkiem historii, eksploracji i wieloma celami edukacyjnymi dla uczestników i gości. Każda z części składowych wpływa na efekt końcowy, który ma zachęcać do szkolenia się, poszukiwania potrzebujących i ratowania życia.  Sam pomysł tej formy manewrów jest ideą, którą stale chcemy rozwijać i za rok zrobić to jeszcze lepiej…

Jak było na wcześniejszych edycjach pokazują filmy i reportaże na kanale HKRTorun w Youtube.