Loading...

 • plakat-a3tmr

  Do pobrania

  zaproszenie-uczestnicy

  zaproszenie-tmr-2016-uczestnicy

  Czym są TMR?

  Są to manewry ratownicze, prowadzone w wyjątkowych warunkach toruńskich lasów i fortyfikacji, w czasie których uczestnicy spotkają się z koniecznością działania w symulacjach maksymalnie zbliżonych do realnych zdarzeń, z precyzyjną charakteryzacją i realną fabułą zdarzenia.  Na zawodników czeka 10 ocenianych zadań, oraz ćwiczenia warsztatowe wymagające koordynacji działań i współpracy wypadek mnogi i masowy, z udziałem dzieci i dorosłych. Jako element integracyjny ratownicy wezmą udział w grze podobnej do paintball i z laserowymi karabinami i będą poznawać ratownictwo pola walki, spróbują swoich sił w technikach wysokościowych, a chętni będą mogli wybrać się na terenowe poznawanie opuszczonych i zniszczonych pruskich fortów.

  Same manewry są otwartymi pokazami ratownictwa dla lokalnej społeczności, dla której przygotowane są atrakcje związane z historią toruńskich fortyfikacji, rekonstrukcją historyczną, a przede wszystkim otwartymi szkoleniami z pierwszej pomocy i pokazami sprzętu ratowniczego. Celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ratownictwem, historią Torunia,  aktywnym spędzaniem czasu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności udzielania  pierwszej pomocy .

  Część otwarta TMR to festyn dla dzieci i dorosłych, podczas którego, będą oni mogli zapoznać się z ambulansem na podwoziu terenowym, wozem strażackim, wziąć udział w warsztatach z resuscytacji i opatrywania ran. Dla najmłodszych przewidujemy oswojenie ze sprzętem ratowniczym, naukę oceny parametrów życiowych i wzywania pomocy pod numerem 112 i możliwość ukończenia godzinnego kursu pierwszej pomocy. Na terenie festynu będzie można zobaczyć jeszcze atrakcyjne pokazy ratownicze oraz zapisać się i wziąć udział w zwiedzaniu fortu z przewodnikiem, gdzie można będzie poznać historię toruńskich fortyfikacji, zobaczyć rekonstrukcję pruskiej Sali Operacyjnej i wykonywanej w niej operacji, oraz zwiedzić mroczne podziemia fortu.

  Dla kogo są TMR?

  TMR są kierowane do ratowników działających w jednostkach wolontariackich realizujących zadania na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do zainteresowanych doskonaleniem umiejętności pracowników służb zawodowych.  (Ratowników Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,  Ratowników pracujących w Straży Miejskiej, Policji)

  Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w strukturach  Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Grup Poszukiwawczo Ratowniczych,  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Grup Ratownictwa PCK, Harcerskich Klubów i Grup Ratowniczych, Ochotniczych Grup Ratowniczych, i wszelkich  innych stowarzyszeń.

  Część otwarta przygotowana jest w szczególności dla mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i wszystkich miejscowości naszego województwa.

  Dlaczego organizujemy TMR?

  Manewry składają się z trzech części:

  Zawody w ratownictwie – dla tych co chcą się sprawdzić …

  Manewry i warsztaty ratownicze – dla tych co chcą się doskonalić…

  Festyn z pierwszą pomocą – dla tych co dopiero chcą ja poznać…

  A poniższa misja nadaje sens naszej inicjatywie i odzwierciedla włożoną w to pasję.

  Bo ta wiedza warta jest życie, a jeśli robisz coś dobrze, zrób to jeszcze  lepiej.

  Dlaczego TMR są wyjątkowe?

  Ponieważ realizujemy je w unikalnym otoczeniu toruńskich zabytkowych fortyfikacji, wraz z dodatkiem historii, eksploracji i wieloma celami edukacyjnymi dla uczestników i gości. Każda z części składowych wpływa na efekt końcowy, który ma zachęcać do szkolenia się, poszukiwania potrzebujących i ratowania życia.  Sam pomysł tej formy manewrów jest ideą, którą stale chcemy rozwijać i za rok zrobić to jeszcze lepiej… Jak było na wcześniejszych edycjach pokazują filmy i reportaże na kanale HKRTorun w Youtube.

  Planowany harmonogram zajęć IV Toruńskich Manewrów Ratowniczych

  opracowanie 10.04.2016
  Piątek 17.09.2015
  Terenowe zwiedzanie ruin fortyfikacji ok. 15:00 17:00
  Gra integracyjna lasertag i ratownictwo pola walki (zależne od liczby uczestników) 18:00 20:00
  Fort XIV – ognisko integracyjne 20:00 00:00
  Uczestnicy Sobota 18.09.2016
  Rejestracja na forcie 08:30 09:00
  Odprawa dowódców 09:00 09:30
  Przygotowanie do zadań 09:30 10:00
  Stacja 1 10:00 10:30
  Stacja 2 10:30 11:00
  Stacja 3 11:00 11:30
  Stacja 4 11:30 12:00
  Stacja 5 12:00 12:30
  Stacja 6 12:30 13:00
  Stacja 7 13:00 13:30
  Stacja 8 13:30 14:00
  Stacja 9 14:00 14:30
  Stacja 10 14:30 15:00
  Czas na obiad 15:00 15:30
  Odprawa z sędziami – podsumowanie zawodów 15:30 16:00
  16:00 16:30
  Wyłonienie zwycięzców 16:30 17:00
  Działanie skoordynowane 1 17:00 17:30
  17:30 18:00
  Omówienie 18:00 18:30
  Działanie skoordynowane 2 18:30 19:00
    19:00 19:30
  Omówienie 19:30 20:00
  Kolacja, ognisko i grill integracyjne 20:00 01:30
  Nocleg 02:00 09:00
  Niedziela 19.09.2016
  Warsztaty z technik wysokościowych 8 osób co 45 minut 10:00 15:00
  Pokazy sprzętu i wymiana doświadczeń podczas festynu 10:00 15:00
  Posiłek 12:30 13:00
  Wręczenie nagród i wspólne zdjęcie 13:00 13:45
  Zwiedzanie fortu i rekonstrukcji Sali operacyjnej 14:00 15:00
  Terenowe zwiedzanie ruin toruńskich fortyfikacji 16:00
  Gra integracyjna lasertag i ratownictwo pola walki (zależne od liczby uczestników) 15:00 16:00
  Zakończenie TMR 16:00

  Posted at 10 stycznia 2018 in podnoszenie bezpieczenstwa | 0 Comments

  22.12.18 Wigilia dla Mieszkańców Torunia

  Na Starym Rynku w Toruniu 22.12.18 Urząd Miasta Torunia i toruński Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego zorganizował Wigilię dla mieszkańców. Oprócz podniesienia bezpieczeństwa w postaci punktu pierwszej pomocy dawaliśmy chętnym mały upominek w postaci nauki opatrywania ran i resuscytacji krążeniowo oddechowej FacebookTwitterGoogle PlusLine